..
Yaşamınızda öz güven ile ego arasındaki farkı oluşturan hangi özelliklerinizdir ?

Yazar Rumuzu: begonya2000
Eser Sıra Numarası: 170218eser21


                                                                             SİYAH VE BEYAZ

  Kişilik, insanın kendine özgü davranışlarının psikolojideki karşılığıdır. Kişilik özellikleri insanları birbirinden ayırır ve onları biricik kılar. Şayet bu özellikler insana yakışır nitelikteyse kişilik düzgün ve pürüzsüz, insana yakışanın aksine, bireyin değerini düşürecek nitelikte ise, kişilik bozuk demektir. Kişiliğin düzgün ya da bozuk olma durumu bazı etkenlere bağlıdır. Bu etkenlerden ego ve özgüven birbirine zıt, bir o kadar da yakın iki kavramdır. Bu iki kavram arasındaki farkı oluşturan insanın hangi özellikleridir? Bunun tespiti için ego ve özgüven kavramlarının hangi anlamlarda kullanıldığını bilmek gerekir.
      
  Terim olarak “ego” ilk kez 1923’te Moravyalı Nörolog Sigmund Freud tarafından ortaya konulan bir kavramdır. Sigmund Freud’a göre ego, id ile süper ego arasındaki dengeden sorumlu savunma mekanizmasıdır. Burada bahsedilen denge olayı birey için çok önemlidir. İnsanın hayvansal  yani içgüdüsel tarafı “id”i,  ahlaki idealleri ise süper egoyu temsil etmektedir. Egonun bu ikisi arasındaki dengeyi sağlama durumu insanı insan yapan özelliktir. Ego, psikoloji alanında Freud’un tanımı ile kabul görürken, günlük hayatta ise bireyin kendine ait olmayan özellikleri, kendi özelikleriymiş gibi gösterme çabası olarak bilinmektedir. Özgüven ise kişinin kendine olan güven duygusudur. Yapabileceklerinin bilincinde olması, hayata ümitle bakması ve neleri başarabilirim, neleri başaramam sorularına verdiği gerçekçi ve pozitif cevaplar bireyin  özgüveninin sonucudur.
      
  Özgüven ile ego arasındaki farkın insanın hangi özellikleri olduğunu belirlerken, ego kavramını Freud’un tanımı ile değil de günlük hayatta ki tanımı ile ele aldığımızda daha net sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Psikojideki anlamıyla savunma mekanizması olarak çalışan ego, “özgüven”le işbirliği yaparak iki kavramı birbirine yaklaştırırken; günlük hayatta kullanılan ego ise “özgüven”in aksi yönünde hareket etmektedir. Olumsuz ego geliştirmiş  bireyler insanlara tepeden bakarlar. Tavırlarında narsizmin etkileri görülür. Her şeyi bildiklerini ve bildiklerinin doğru olduğunu düşünürler. Toplumun değer verdiği ancak kendilerinde olmayan özelliklere sahipmiş gibi gösteriş yapma ve  sürekli kendilerinden bahsetme eğilimi içindedirler. Hedefleri için gidilen yolun doğru veya yanlış olmasını önemsemeden başarıya  odaklanmışlardır. Örneğin kopya çekmek yanlış bir davranış olmasına rağmen bu tip insanlar için kazanma yöntemidir. Onlar için başarılı olma, başarı duygusunu doyurmaktan çok insanların takdirini kazanmak içindir. Bu yüzden başarısızlık durumlarında duygusal çöküş yaşamaları kaçınılmazdır.
       
  Özgüveni gelişmiş bireyler ise egonun tam tersine tüm insanlara eşitlik ilkesi ile bakarlar. Öz saygıları narsist özellik göstermelerine engeldir. Daha fazlasını elde etmek için her zaman doğru yöntemleri kullanarak  ahlaki ideallerle gayret gösterirler. Başarılı  Atletimiz Levent Ateş  21. Balkan Salon Atletizm Şampiyonasının  1500  metre yarışında Yunanlı rakibi Dimitrakis’e önce ayakkabısını daha sonra da çivilerini vererek  yarışçının diskalifiye olmasını engellemesi ile buna çok güzel bir örnektir. Bu kıyasıya yarış sonucunda Türk Atlet Levent Ateş üçüncü, Dimitrakis ise şampiyon olmuştur. Özgüven sahibi insanlar, kendileri ve başkaları hakkında olumlu duygular geliştirerek hayata katkı sunmak isterler. Başarının veya başarısızlığın sebeplerini gerçekçi bir şekilde ele alırken, sonuçtan çok sürecin kendilerine ne kattığına bakarlar.  Böyle bireyler yapabileceklerini ve yapamayacaklarını ayırt edebilirler. Bu da onların başarısızlıkla karşılaşma ihtimalini azaltır.
     
  Buraya kadar bahsettiklerimizden ve Levent Ateş örneğinden de anlıyoruz ki; ego ve özgüven arasındaki en temel fark, egonun kişiliğe zarar verirken özgüvenin kişiliği güçlendirmesidir.  Aslında ego bir insanın olmazsa olmazı, ona varlık veren bir kavramdır. Günlük hayatta ise egosunu aşırı doyurmuş,  insan olmadaki dengeyi  bozmuş kişilikler için  kullanıldığından olumsuz bir anlam yüklenmiş görünüyor . İşte ego ve özgüven arasındaki fark da  egoya yüklenen anlamlar sonucu ortaya çıkmaktadır. Kısacası ego ve özgüven arasındaki farkı oluşturan insanın kişilik özellikleridir. Başarılı, mutlu ve huzurlu bir toplum için o toplumu oluşturan bireylerin sağlam bir kişiliğe sahip olması gerekir. Sağlam bir kişilik için ise özgüven duygusu büyük bir önem, ego ise tehlike arz etmektedir.