..
Yaşamınızda öz güven ile ego arasındaki farkı oluşturan hangi özelliklerinizdir ?

Yazar Rumuzu: emin1234
Eser Sıra Numarası: 170121eser03


EGO VE ÖZGÜVEN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

    Ego ve özgüven arasındaki fark çoğu kişi tarafından bilinmez.  Bu ikisi arasında ciddi bir fark vardır. Ego, bireyin kendi özellikleri, alışkanlıklarından farklı kendini üstün görme çabasına denir. Egoist insanlar mütevazı değillerdir tam tersi toplumda kendilerini üstün ve büyük göstermeye çalışırlar. Yaptıkları en ufak işleri, başarılarını büyüterek kendilerini farklı görürler. En ileride olmak hep onun hakkında konuşulmasını istemek ve sürekli beğenilmek ister. Benlik duygusu baskındır.

Özgüven egodan çok farlıdır. Özgüven kişinin kendi başarılarını, becerilerini farkında olmasıdır. Özgüven tecrübe gerektirir. Benlik duygusundan uzaktadırlar. Sadece başarılarının ve niteliklerinin farkındadırlar.

Egoistler genelde kendilerini yüceltirken, özgüven sahibi kişiler herkes tarafından takdir edilirler. Ego kişinin ileri değil geri gitmesine neden olur, özgüven ise kişinin ilerlemesini sağlar. Özgüven tecrübe ile artar iken, egonun cehalet ile arttığı söylenir. Egolu insanların bilgisi ve becerisi yoktur, özgüveni olan kişiler bilgisini ve becerisini icraata dökerler. Egoistler iş yapmazlar sadece konuşurlar, özgüveni olanlar işi yapar konuşmaya gerek duymazlar. Aslında en büyük fark bakış açısıdır. Egoistler kendinden hep olumlu bahsederler, Özgüvenli kişiler ise hem olumlu hem de olumsuz yönlerine objektif bakarlar.

 Egoistler bir şey anlatırken ben kelimesini çok kullanırlar, özgüven sahipleri buna gerek bile duymaz özne belirtmezler. Ego sahibi kişiler kendilerini genellikle şu kelimeleri yöneltirler “ Ben çok iyiyim, harikayım, ben buradayım, bana değer verin, beni övün, beni konuşun, beni aşağı görmeyin, benim olan her şeyi abartmalıyım, sadece benim olmalı ” gibi cümleleri kendilerine yöneltir ve bunu esas alırlar.

Özgüven sahibi insanlar için herkes eşittir, “kimse benden aşağı değildir, kimsenin hakkımda  ne düşündüğü önemli değil umursamıyorum çünkü ben kendimi biliyorum.” düşüncesi içerisindedirler. Kısacası ego ikiyüzlülük, başkası gibi görünme, özgüven ise kendi olmak demektir. Egonun da bir yönden kişilik bozukluğu olduğunu da söylemek yerinde olur   

“Özgüven karakterinizi, Ego ise karaktersizliğinizi gösterir”