..
Yaşamınızda öz güven ile ego arasındaki farkı oluşturan hangi özelliklerinizdir ?

Yazar Rumuzu: kalem1122
Eser Sıra Numarası: 170214eser01


                                           ÖZGÜVEN İLE EGO ARASINDAKİ FARKLAR
  
   Özgüven ile ego kişinin karakterinin oluşmasında ve tolumdaki yerini belirlemede rol oynayan çok önemli iki kavramdır. Çoğu insan bu iki kavramın anlamını pek iyi bilmez ve kendini yanlış tanır. Bu yüzden bu iki kavramı daha iyi tanımalıyız.
                
  Ego, kişinin kendisinde olmayan özellikleri, yetenekleri, becerileri varmış gibi göstermeye çalışarak kendini olduğundan daha üstün gösterme çabasıdır. Kendini büyük göstermeye çalışır ve asla alçak gönüllü davranmaz. En ufak bir başarısını büyütür ve kendini diğer insanlardan farklı görür. Sürekli beğenilmek, konuşulmak ve dikkat çekmek ister.
    
  Özgüven, Kişinin kendi becerilerinin ve yeteneklerinin farkında olmasıdır. Özgüven tecrübe ile kazanılır. Özgüvenleri yüksek olan insanlar niteliklerinin farkındadırlar ve kendilerini diğer insanlardan üstün göstermeye çalışmazlar.

  Yani bu iki kavram birbirinden çok farklıdır. Özgüven olumlu iken ego olumsuzdur. Özgüven sahibi insanlar ne yapıp neyi yapamayacağını bilir. İnsanların onun hakkında ne düşündüklerini umursamaz. Bir işi beğeni ve takdir toplamak için yapmaz. Kendini olmadığı gibi göstermeye çalışmaz. Öz eleştiri yapar ve haksız olduğu konularda özür diler. Beceremediği ve yapamadığı şeyleri yapıyormuş gibi göstermek yerine onların üzerine gider ve başarılarını devam ettirmeye çalışır. Başarısızlıklarını saklamaz, herkesin hata yapabileceğini düşünüp başarısız olduğu şeyleri gizleme ihtiyacı duymaz.  Etrafındaki insanların fikirlerine ve duygularına önem verir, çeşitli konularda onların görüşlerini alır ve kendisine bir şeyler katmaya, kendini geliştirmeye çalışır. Yani özgüven sahibi kişi kim olduğunu ve neleri yapıp neleri yapamayacağını bilir.

  Egoist kişiler, kendi özelliklerini, yeteneklerini, becerilerini abartarak anlatır ve sürekli iyi olduğu şeylerden bahseder, kendini över. Başarısız olduğu şeyleri gizler ve bazen bu konularda yalanlar söyler. Kendini bir ortamda üstün ve kabiliyetli göstermeye çalışırlar. İnsanlardan beğeni ve iltifat almak isterler. Yaptığı her şeyin konuşulmasını ve takdir görmesini ister. Söze her zaman ‘‘Ben …” diye başlar ve sürekli kendi hakkında bir şeyler anlatmak, kendini çevresindeki insanların gözünde saygın bir konuma çıkarmak ister. Çevresindeki insanların onun ne hakkında ne düşündüklerini umursamazlar.

  Günlük hayatta özgüven sahibi kişiler ile egoist kişiler arasındaki farklar kolayca fark edilebilir. Özgüven sahibi kişiler başarılarıyla pek fazla övünmezler fakat egoist kişiler sürekli kendinden ve başarılı olduğu şeylerden bahsederler. Farkında olmadan bazen biz de kendimizi övebiliriz fakat başarısızlıklarımızdan ders alıyorsak ve onları gizlemeye çalışmıyorsak bu ego değil özgüvendir. Özgüven bizim karakterimizi ve nasıl bir insan olduğumuzu ortaya koyarken, ego bizim karaktersizliğimizi ve nasıl bir insan olmak istediğimizi ortaya koyar.

Hayatımızda olan birçok kişiyi gözlemlediğimizde biz de özgüven sahibi kişiler ile egoist kişiler arasındaki farkı rahatça görebiliriz. Hayatımızda bizi özgüven sahibi ve egoist olarak değerlendirebilecek bir sürü örnek ve davranış vardır.
  
  Mesela ben, başarılarımı etrafımdaki kimsenin yüzüne vurmuyorum. Çevremdeki insanlara başarılarımın yanında başarısızlıklarımı da anlatıyorum. Kendimi olduğumdan farklı göstermeye çalışmıyorum. Buna gerek duymuyorum, beni önemseyen kişiler zaten benim nasıl bir insan olduğumu bilirler diye düşünüyorum ve kendim gibi davranıyorum. Sürekli kendimi övmüyorum. Başarılı olduğum ve iyi yaptığım şeyleri insanlara sürekli anlatıp takdir ve iltifat beklemiyorum. Ben kendi başarılarımı biliyorum onları kimseye kanıtlamak zorunda olmadığımı biliyorum, bunu yapmak bana bir şey katmayacak. Başkalarıyla yarışmak yerine kendimle yarışıyorum ve her defasında kendimi geçmeye çalışıyorum.

  Bana göre benim yaşamımda özgüven ile ego arasındaki farkı oluşturan özelliklerim bunlar. Alçak gönüllü olmak, saygılı olmak, başarılarımız kadar başarılarımıza da önem vermek bizim özgüven sahibi bir kişi olduğumuzu gösterir.

  Yani özgüven ile ego çok farklı kavramlardır ve bizim hayatımızda bunların miktarı çok önemlidir çünkü bizim nasıl bir insan olduğumuzu belirler, gösterir. Ego, kendimizi farklı göstermeye çalışmakken, özgüven kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek ve ne olursa olsun kendimizi sevmektir. Özgüven tecrübe ile kazanılır ve hayatta edineceğimiz birçok tecrübe bizim nasıl bir insan olacağımızı belirler.