..
Yaşamınızda öz güven ile ego arasındaki farkı oluşturan hangi özelliklerinizdir ?

Yazar Rumuzu: kraliçe3567
Eser Sıra Numarası: 170218eser23


                                                                            EGO VE ÖZ GÜVEN

  Ego ve öz güven hepimizin hayatında karşılaştığı kavramlar. Çoğu insan bu iki kavramın arasında kalır. Ne çok öz güvenli ne de çok egoist oluruz. Peki, bu kavramlar tam olarak neyi ifade ediyor ve biz bu kavramları hayatımızda nasıl kullanıyoruz?

  Ego ile öz güven arasında ince bir çizgi vardır derler. Hepimiz mutlaka bu çizgiyi hayatımızda aşmışızdır. Ben de bu durumu yaşadım. Bazen insanın kendini mükemmel hissettiği, bunu da başkalarına göstermek istediği anlar olur. Ben de böyle hissediyorum ara sıra. Bu özelliğimden hoşlanmıyorum ama ego doğru kullanıldığında güzel bir şey. Ben egoyu başkalarını aşağılamak için değil kendi özelliklerimi öne çıkarmak için kullanıyorum. Zaten öyle kullanılmalı da. “Çünkü ego sizi yükseltebileceği gibi bir anda aşağı da çekebilir.” O yüzden tehlikelidir. Doğru ve yerinde kullanılması gerekir.
                
Öz güven ise çoğumuzun sahip olduğu veya olması gerektiği bir olgudur. Çünkü bu hayatta kendimize güvenimiz olmadan bir yerlere gelemeyiz ve hedeflerimize ulaşma yolunda sıkıntılar yaşarız. Öz güven iletişim becerilerimizi ve sosyal zekâmızı geliştirir, yaptığımız işte daha başarılı olmamızı sağlar. Fakat aşırı öz güven o kadar da yararlı değildir. Aşırı öz güven ve ego birbirine benzer olgulardır. Hatta neredeyse aynı anlama gelirler. Aşırı öz güvenin faydasının olduğu durumlar vardır ancak bu öz güven türü başkaları tarafından kötü olarak karşılanabilir. Çünkü aşırı öz güven ve ego toplumda kötü bir davranış olarak nitelendirilebiliyor.
Benim egoist davrandığım durumlar oluyor ancak bunu karşımdakini kırmadan şakacı bir yolla yapıyorum. Bazen karşımdaki hakkında kötü düşüncelere sahip olsam da bunu dışarı yansıtmamaya çalışıyorum. Her ne kadar dışarı yansıtmasam da hırsımın oluşturduğu bu kötü egodan hoşlanmıyorum. Bu gizli egoma rağmen çok öz güvenli bir insan olduğum söylenemez. Bu özelliğimden hoşlanmıyorum. Biraz fazla çekingenim. Fakat bunu aşmaya çabalıyorum. Çünkü öz güvenin hayatta önemli bir rol oynadığını biliyorum. Çekingen insanlar bunu aşmaya çabalamalılar. Böyle insanlar hayatta sonsuza kadar susamaz ya da saklanamazlar. Başarılı olabilmek için girişken olmaları, kendilerini ifade edebilmeleri, doğru iletişim kurabilmeleri, gerektiğinde kendilerini savunabilmeleri gerekir.

  Ego ve öz güven hakkında bu kadar şey anlattım ancak tam olarak ne anlama geliyor bu kavramlar? Egodan başlayalım. Ego ben, benlik anlamına gelmektedir. Egoist ise sürekli kendini öven ve yücelten kişiye denir. Ego dışarıdan bakıldığında kötü bir şeymiş gibi gözükebilir ama egonun da iyi ve kötü yönleri vardır. Mesela kendi özelliklerimizi öne çıkarmak, iyi ve başarılı olduğumuzu belirtmek kötü bir şey değildir.  Bu kendi özelliklerimizin farkında olduğumuz anlamına gelir. Ancak bunu başka insanları aşağılayarak, küçümseyerek gerçekleştirirsek egomuzu yanlış kullanmış oluruz. Bu nedenle ego doğru kullanılması gereken, yerinde kullanıldığında güzel olan bir olgudur. Fakat bazı insanlar cahilliklerini gereksiz egolarıyla örtbas etmeye çalışıyorlar. Onlar kendilerini en iyi olarak görüyorlar, her şeyi bildiklerini düşünüyorlar ama aslında sahip olmadıkları bu özellikleri gereğinden büyük egolarıyla sanki sahiplermiş gibi gösteriyorlar. Bu yaptıkları çok acınası bir şey. Kendilerini fazla büyütüyorlar. Bizler bunu yapmamalıyız. Bu sadece cahil insanların yaptığı bir davranıştır.
                
  Öz güven; kişinin kendine inanması, kendisiyle barışık olması ve olumlu özelliklerinin farkında olmasıdır. Öz güven sahibi kişi kendine güvenir ve başarabileceğine inanır. Kişi, kendisinin olumlu özelliklerinin farkında olur. Aslında öz güven insanın doğasında vardır. Çünkü insan olumsuz özelliklerini belirtmekten hoşlanmaz. Onun yerine iyi özelliklerinin olduğunu düşünmek daha rahatlatıcıdır. Böylece bir şeyi yaparken iyi özelliklerini düşünmesi onu olumlu etkiler ve daha da motive olmasını sağlar. Zaten insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerinden biri de kendine güvenmesi ve iyi özelliklerinin farkında olmasıdır.
               
  Genel anlamda ego ve öz güven arasındaki fark şudur: Ego kendi özelliklerini yüceltmektir; öz güven ise kişinin bu özelliklerinin farkında olup kendisine inanması, güvenmesidir. İki kavram da doğru kullanıldığında olumlu sonuçlar verir. Ancak ego toplumda biraz kötü karşılanabilmektedir. Öz güven ise herkesin olumlu karşıladığı gerekli bir olgu olarak görülmektedir.
               
  Ego ve öz güven arasındaki farkı kişiliğimiz belirler. Çünkü ego ve öz güvenin tam olarak tanımı yapılamaz. Bu kavramlar kişilerin onları yansıttığı biçimde şekillenir. Bir insan öz güveni veya egoyu nasıl kullanırsa başka insanların kafalarında bu kavramlar öyle biçimlenir. Mesela öz güveni yerinde ve bunu olumlu bir şekilde kullanan biri toplumun diğer bireylerinde öz güvenin iyi bir şey olduğu izlenimini yaratır. Aynı şey ego için de geçerlidir. Biri egoyu diğerlerini küçümseyecek şekilde kullanırsa diğer insanların kafasında ego kötü bir şey olarak görülür. Bu insanlar da ne zaman ego kavramıyla karşılaşsalar hemen kötü bir şey olduğunu düşünüp ön yargıyla yaklaşırlar. Hâlbuki ego toplumda doğru bir şekilde kullanılmış olsaydı insanların kafalarında bu ön yargı oluşmayacaktı, insanlar ego olgusuna daha ılımlı yaklaşacaktı. 

  Ego ve öz güven farklı kavramlar olmalarına karşın olumlu ve olumsuz tarafları da vardır. Bu iki kavramı karıştırmamalı, ikisinin de doğru kullanıldığında güzel şeyler olduğunu bilmeliyiz. Egoist olmaktan korkmamalıyız. Tabi ki sınırları aşmadıkça. Kendimizi bu kavramlardan biriyle sınıflandırmamalıyız. Çünkü insan değişen bir varlıktır. Son olarak da bu olguları doğru bilmeli ve doğru kullanmalıyız.