..
Yaşamınızda öz güven ile ego arasındaki farkı oluşturan hangi özelliklerinizdir ?

Yazar Rumuzu: özben1907
Eser Sıra Numarası: 170217eser07


                                                                       MASKE VE ÖZ
       
  Öz güven, becerilerimizin ve başarılarımızın farkında olup kendimizi “kendimiz” olarak kabul etmemizdir. Ego ise kendimizi ne sandığımız yahut ne sanmalarını istememizle ortaya çıkan aklın ta kendisiymiş gibi görünüp mantığı ele geçiren yüksek bencilliktir. Öz güven sahibi insanlar kendileriyle ve çevreyle muazzam bir ahenk içerisinde olmakla beraber olaylara otokontrollü, mantıklı yaklaşır ki bu yaklaşımla da benlik mantığı kapatmamıştır. Egoist insan ise kendi içindeki çelişkileri, bunalımları ve kompleksleri dışa yansıtmamak için devasa bir benlik zırhı giyinmiştir üstüne. Bu zırh onu korur sanır ki olan tam tersidir, zırh onu boğar. Otokontrol benliğin elindedir, mantık devre dışıdır, bütün ruhu hırs kaplamıştır ve “ben”, “ben” diye inlemektedir.
         
  Bir birey ya çok büyük bir öz güvene sahiptir ve bu öz güven sinsi bir şekilde egoya dönüşür veya öz güvensizdir ve bu açıklığı perdelemek için ruhunu “sahte gerçekleriyle” doldurur, egoist olur ki bu ego asla yerinde saymayı sevmez, bir helyum balonu gibi yükseldikçe yükselir ve narsizme dönüşür. Ruh, ego yükseldikçe alçalır; kan gitmeyen el gibi sessizce çürür. “Ne zaman yukarılara tırmansam ‘ego’ diye bir köpek tarafından takip ediliyorum.”, demiş büyük filozof Nietzsche. Evet, çok doğru söylemiş; biz başardıkça büyüyecek, yükselecek, kabaracak ve tabii onu durdurmak pek de kolay olmayacak ki olmamıştır da… Adolf Hitler’in başlangıçta çok öz güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak derinlemesine baktığımızda bunun bir öz güvenden öte narsizm olduğunu görürüz. Öz güvenli insan kendinden olmayanları yok etmez, savaştan güç almaz çünkü. Hitler’in egosu etrafını öylesine sarmıştı ki bu sisin içinde yolunu kaybetmiş, her yere saldırmış ve sonunda egosu aklının tamamını ele geçirip intiharına sebep olmuştur.
       
  Öz güven, benliğin savunma sistemidir; ego ise saldırma sistemi. Cephanesi tükenen sistem bir gün çökecektir... Öz güven, özden gelen güvendir; sıcaktır, doğaldır, samimidir, sempatiktir, yücedir, barışçıldır, barışıktır, pozitiftir, güçlüdür, hoşgörülüdür, insanı korur. Ego, zihnin uydurduğu yapma güvendir. Kendime güvenim tam, derken insanları aşağılamaktır. Yapmacıktır, soğuktur, irite edicidir, antipatiktir, alçaktır, savaşçıdır, negatiftir, zayıftır, hor görülüdür, insana zarar verir. Öz güvenli insan, insanlara saygılıdır, kendine saygılı olduğu kadar. Gerçekleri yaşar. Göründüğü gibi olan, olduğu gibi görünendir. Egoist veya daha ilerisi narsist ise etrafındaki insanlara saygı göstermediği gibi kendine de sahte saygısını gösterir. Sahteler, gerçekleri olmuştur. Bir piyesteymişçesine oynar insanlara da kendine de. Öz, parçalanmış; yerini maskeler almıştır.
“Ne kadar bilgi, o kadar az ego; ne kadar az bilgi, o kadar ego…”demiştir Einstein. Cahilliğin kanıtıdır o zaman ego. Ne kadar çok bilirsek bildiklerimiz bizi olgunlaştıracak, bilginin yükü altında kalıplanacak benliğimiz, ruhumuz bilgiyle yücelecek, yüceldikçe alçakgönüllü olacak.
       
  Öz güven ve egonun teoride tamamen farklı olduğunu ifade edebiliriz ancak pratikte bu fark incecik bir çizgidir. Bu orta yolu bulmak zordur. Anlık gereksiz cesaret, isyan etmek, insanları küçük görmek, ukalalık değildir öz güven. Öz güven, “Ben eşsizim tıpkı herkes gibi.” demektir. Herkese eşsiz olduğu için gereken saygıyı göstermektir. Ben herkesten üstünüm, demek değildir yani. Öz güvenli insan susmanın yüksekliğini bilen insandır, affetmesini bilendir.
       
  Hakikatimizi, özümüzü, asıl benliğimizi örttükçe benliğimiz saracak ruhumuzu, zihni, bilinci… Maskenin arkasına saklanan öz, zaman geçtikçe eriyecek ve maske özün yerini alacak. Yüce sen yok olacaksın yavaş yavaş ve egoist daima en sevdiğine zarar verecek yani “kendisine”…