..
Yaşamınızda öz güven ile ego arasındaki farkı oluşturan hangi özelliklerinizdir ?

Yazar Rumuzu: peri1122
Eser Sıra Numarası: 170216eser09


                                                                  ÖZ GÜVEN VE EGO
             
  İnsan, Allah(c.c.) tarafından kainatın en şerefli varlığı olarak yaratılmış ve bu dünyaya belli bir amaç için gönderilmiş en değerli varlıktır.İnsanoğlu, ona Tanrı tarafından verilen bu değerin bilincinde olduğundan olacak ki kendisiyle övünür ve hatta bazen bu övünç aşırıya kaçarak öz güven sınırlarını aşıp egoya dönüşür. Öz güven bir ince kırmızı ve hassas çizgiden ibarettir aslında. Dozunu fazla kaçırırsan egoist; yerini ve zamanını bilirsen kendine güvenen biri olursun.
           
  Öz güven, insan hayatında çok önemli bir yere sahipken egoizm, insanı içten içe bitirerek insanda bir bencillik duygusu oluşturarak başkaları tarafından sevilmemeye ve saygı duyulmamaya yol açar. Öz güven sahibi biri yaptığı birçok işte başarılı olur ve herkes tarafından saygı görür. Özellikle biz gençlerde öz güven sahibi olmak çok önemlidir. Çünkü öz güvenini kazanabilmiş bir genç, gelecek için büyük bir ışık demektir ve ülke için büyük bir kazanımdır. Tabiki bu güvenini güzel amaçlar için kullanırsa… Fakat bunun sınırlarını aşıp güveni egoizme dönüştürmemek gerekir. Aksi halde bu durum kişi için ve onun bulunduğu toplum için kötü sonuçlar doğuracaktır. Ünlü yazar Turganyev’in dediği gibi ‘Egoist insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.’ Evet egoist bir insan gittikçe yalnızlaşır ve bunu yenemediği taktirde bu yalnızlığa mahkum olur.

  Osho’nun güzel bir sözü vardır: ‘Kendine saygı duy, kendini sev; çünkü senin gibi biri hiç olmadı ve hiçbir zaman da olmayacak.’ Bu ve bunun gibi düşünceler bizi egoizme değil kendini sevmeye, kendine önem vermeye ve saygı duymaya götürür. Yaratılışımızdaki amacın ve Yaratıcı’nın bize verdiği değerin farkında olarak yaşamalı, öz güven ve ego arasındaki o ince çizgide doğru tarafta yerimizi almalıyız.
           
  Her insanın çok az da olsa bencil olduğunu düşünüyorum. Kişi hayatta herkesle öncesinde de kendisiyle sürekli yarış halindedir. Bir insanın mutluluğu ya da menfaatleri için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her insan en iyi olmak ister. En iyisi olmasa da hep saygı duyulmak, farkedilmek ister. Maalesef ki bunu isterken önce göstermesi gerektiğini unutur. İşte tam da burda iki seçenek arasında kalır. Ya tutkuları ona güç verecek, ona bir amaç sunacak ve bu yolda başarıya kavuşacaktır ya da duygularının, egosunun esiri olacaktır. Bir tanesi (öz güven) kendinin farkında olmak diğeri (ego) ise kendini bilmezliktir. Öz güveni eksik insan egoya  sığınır.

  Benim kelime hazinemdeki meal kısmında öz güven şöyle yer alır: Tüm insanlar için temel ve çok önemli bir duygusal gerekliliktir. Ego ise; aslında bakarsak “ben sizden üstünüm”, “ben basit biri değilim”, “beni küçümsemeyin” psikolojisinin getirdiği bir durumdur. Yani ego kişide, farklı özellikleri oluşundan değil, eziklenme korkusundan bir durumdur. Kesinlikle yersiz özgüvendir. Ego için net tanımım ise şudur: ‘Hırs tuzağıdır.’ Egoist insanın tek bir amacı vardır: O da var olduğunu ispatlama çabasıdır.

  Evet kendinize güvenmelisiniz. Fakat güvenirken diğer insanları küçümsememeli, onlara yoklarmış gibi davranmamalısınız. Her insan az da olsa bencildir demiştim. Bunun yanında her insanın az da olsa vicdanı vardır. O vicdanın sesini dinleyin ve kendinize inanın. Böylelikle ben inanıyorum ki sen ben savaşları yok olacaktır. Benim yaşamımda öz güven ile ego arasındaki farkı oluşturan özelliklerim kesinlikle vicdanım ve saygımdır. İnsanları sevelim, birbirimize saygı duyalım.