..
Yaşamınızda öz güven ile ego arasındaki farkı oluşturan hangi özelliklerinizdir ?

Yazar Rumuzu: rana3044
Eser Sıra Numarası: 170215eser04


                                                                  EGO KENARA!

  Öz güven, hepimizin bildiği üzere kişinin kendine olan güvenidir.  Ego ise buna çelişki olacak şekilde ben, benlik anlamına gelmektedir. Bu bakış açısına göre insanlar ikiye ayrılmışlardır: Egolu insanlar ve öz güvenli insanlar . Öz güvenli insanlar, ego sahibi olan insanların aksine insanları kullanma amacı olmadan çıkar ilişkisi içine girmeye ihtiyaç duymayanlardır. Egolu insanların öz güveni düşüktür. Kendileri öz güvensiz olduğundan bu açığı kapatmak adına egoya yönelmektedirler. Öz güvensizliklerini egoyla şişirmektedirler. Bu insanlarla günlük hayatımızda da sıkça karşılaşırız. Bir arkadaşımızın ‘’Çalıştım, ben bu soruları yapacağım.’’ demesiyle ‘’ Çalıştım, isterse en âlâsını sorsun onu da yaparım, iki katını da yaparım ne ki! ‘’ demesi arasında oldukça fark vardır. İlk örnekte kendinden emin, kendine duyduğu özgüven ile yapacağım derken ikinci örnekte egolu ve ukala bir tavırla yanıt vermektedir. Ego bencilliktir, benliktir. İnsanı yalnızlığa götürür. Kişinin hep kendine yönelip kendisiyle gurur duyup başkasını önemsememesidir.
     
  Kendine gel! Sen müslümansın, sen ki Peygamber Efendimiz  (sav)’den sonra insanlara yol göstermeye çalışan insan olmalısın. Bizler Allah’ın yarattığı varlıklarız. ‘’Şüphesiz Allah, onların saklı tuttuklarını ve açığa vurduklarını bilir; gerçekten o müstekbirleri sevmez.’’ ayeti egolu insanları kendine getirsin. Egoda kibirlilik, bencillik, kendini üstün görme duygusu hakimdir. Egoya kapılma! Kalbine şeytanın girmesine izin verme. Kendini diğer insanlardan üstün görme. Hiçbir şey sizi diğer insanlardan üstün kılmaz. Görünüşe aldanıp egoya kapılmamalıyız. Allah bütün ruhları eşit yaratmıştır. Egodan vazgeçilmelidir. Egolu insanlar genelde kaybeden insanlardır. Bazen farkında olmadan biz de egolu olmadığımız halde, egolu davranabiliriz. Karşımızdakinin bir insan olduğunu unutmamalıyız. Egolu davranarak çevremizdeki insanları incitmemeliyiz.
     
  Egolu insanlar tıpkı aynaya bakan piyondurlar, piyondur ama aynaya baktığında kendini şah zannederler. Bu yüzden hep kaybeden onlar olurlar. Çevremize baktığımızda çok sayıda egolu davranan insan vardır. O insanlar genellikle samimi bir arkadaşlık kuramazlar. Dışarıdan bakınca etrafında çok sayıda insan varmış gibi görünüyor olabilir. Ama içeriye girip baktığımızda onların yanında çok az insan vardır. Hatta bazı egolu insanların etrafında hiç kimse yoktur. İşte ego insanları yalnızlığa yönlendirir. Kişi yalnız kaldıkça daha fazla egoya, bir nevi yalana başvurur. Sonuç ise hep olumsuzdur. İlla ki bir noktadan sonra her şey patlak verir. Bir şeyleri kazanayım derken elindekini de kaybeder. Zaten ben odaklı düşünmek kişiyi çıkmaza sokar. Onlar toplum, birlik, beraberlik, adalet, dürüstlük, güven gibi kavramlardan haberdar değillerdir. Bu kavramları bilmeyen, uygulamayan kişilerin geleceği düşünülemez.

  Öz güvenli insan bencillik duygusuna girmeden kendine güvenerek davranandır. Öz güvenli insanlar genellikle hayatlarında kaybetme duygusu yaşamazlar. Kendinden emin insanlardır. Hayatta ya kazanırlar ya da öğrenirler. Kaybedecek bir şeyleri yoktur. Çoğu konuda, bilgi sahibidirler. Hiçbir zaman aklındakileri söylemekten çekinmezler ve kendilerini iyi ifade ederler.
     
  Unutma! Her insan güçlüdür. Gerçekten güçlü insan, başkalarının onayına ihtiyaç duymaz. Bir aslanın, koyunların onayına ihtiyaç duymayacağı gibi. Ego insanı yalnızlığa götürür. Bu nedenle egolu olmak yerine öz güvenliyim. Egoyu kenara itip öz güveni seçtim, sen de öz güveni seç.