..
Yaşamınızda öz güven ile ego arasındaki farkı oluşturan hangi özelliklerinizdir ?

Yazar Rumuzu: rüzgar6943
Eser Sıra Numarası: 170218eser16


                                                                  EGONA ÖZ GÜVENME
                 
  Kendilerini çevresindeki kişilere “öz güven sahibi” adı altında tanıtan egoistler, konu hakkında hiçbir fikri olmayan kişiler tarafından üstlerine egoist etiketi yapıştırılmış öz güven sahibi bireyler… Yaşadığımız dönemde insanlar, her ne kadar bu kavramları, gerçekleşen olayları kendi düşünce tarzları doğrultusunda yorumlamak veya istedikleri gibi görmek için “karıştırsa” da siyah ve beyaz kadar net ve keskin bir ayrımı olan bu kelimelerin anlamlarını yorumlamak ve birbirinden ayırt etmek gereklidir.
                
  İnsanlarda ego ve öz güveni birbirinden ayıran, bazıları doğuştan gelen, bazıları da çevresel faktörler sebebiyle gelişen olgu ve özellikler bulunur. Bilimde nasıl teoriler kanuna dönüşmezse, insanda da ego ve öz güven birbirine dönüşemez. Bir insan ya ego ya da öz güven sahibidir. Bunun olmasını sağlayan da kişinin bazı karakteristik özellikleridir. Örnek vermek gerekirse bir insanın mütevazı bir kişiliğe sahip olması ne kadar başarıya imza atarsa atsın, onun egoist olmasını büyük ölçüde engeller. Eğer Prof. Dr. Aziz Sancar kimya alanında Nobel alan ilk Türk bilim insanı unvanına ve daha birçok başarıya sahip olduğu halde bu kadar alçakgönüllü davranabiliyorsa, kendine olan güvenindendir. Aslında ego, tam da güvensizliğin başladığı yerde ortaya çıkar. Bazı kitlelere göre ego, kişinin kendisine olması gerekenden çok güvenmesi olarak tanımlansa da özünde bunun tam tersidir. Egoist insanlar dışarıdan kendine çok güvenen bireyler olarak görünseler de takındıkları tüm hal ve hareketler kendilerine olan aşırı güvensizlikten kaynaklanır. Elde ettikleri en ufak başarıyı bile ölümsüzlük iksiri bulmuşçasına büyütürler, çünkü o başarının kısa bir süre içinde ellerinden kayıp gitmesinden çekinirler. Kendilerinin farkında değillerdir, eksiklerini bilmezler ve buna karşın hala mükemmel ve dört dörtlük bireyler olduklarını düşünürler. Özünde, kendi kendilerine bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek yalan söylerler. Kendilerini kandırmanın yanı sıra, karşı tarafı da kendilerinin mükemmel olduğuna ikna etmeye ve inandırmaya çalışırlar, aslında egoistler kendine bile dürüst değillerdir. Öz güvenli insanlar ise kapasitelerini bilir ve kendilerine yalan söyleyemezler, işte bu nedenle alçakgönüllülerdir. Başkalarının başarılarından en ufak bir rahatsızlık duymazlar, tam tersine durumu fırsat haline çevirip bu başarıyı örnek alarak kendilerine yeni ve daha güvenilir bir yol haritası çizer, bu yolda emin adımlarla yürürler. Bir taraf çevredekilerine kendisinin sözde üstünlüğünü kanıtlamak için çırpınırken, diğer taraf ise yaptığı işe edilen sözlere kulak asmaz, kendine güvenir. 

  Egoistler kendine, öz güveni olanlar ise dışarıya yabancıdır. Biri kendini tanımaz, diğerinin ise dışarıdakilerle bir ilgisi olmaz. İnsanlardaki ego ve öz  güven arasındaki farkı yaratan etmenlerde kişinin kendine olan güveninin, dürüstlüğünün ve alçakgönüllülüğünün çok büyük etkileri elbette ki vardır. Peki, asıl farkı sağlayan şey nedir? Hangi özellik ya da kavram bu iki karakterin birbirinden bu kadar net bir şekilde ayrılmasını sağlamıştır? Bu sorulara Albert Einstein’ın bir “formülüyle” cevap verelim: Ego=1/Bilgi. Einstein: “Ne kadar çok bilgi, o kadar düşük ego; ne kadar az bilgi, o kadar yüksek ego…” demiştir. Yani, tüm bu özelliklerin yanında asıl farkı sağlayan etmen bilgidir, bilgi arttıkça öz güven artar, insan kendine inanmaya başlar ve başkalarının yorumlarından olumsuz anlamda etkilenmez. Bunu en güzel şu hikâyede görebiliriz: Öğrenci üstadına sorar: “Ego nedir?”. Üstat yüzünü buruşturarak öğrenciye dönüp: “Bu ne kadar aptalca bir soru, bunu sadece bir aptal sorabilir.” der. Öğrenci allak bullak olur, öfkeden kıpkırmızı kesilmiştir. Üstat gülümser ve şöyle der: “İşte ego budur!”. İnsanın bilgisi arttıkça kendine güveni artar, güveni arttıkça da egonun kalıplarından kendini kurtarır ve üzerindeki kendini beğenmişlik kabuğunu kırar.

  Ego ve özgüven arasındaki bu belirgin farkı yaratan asıl öge bilgidir. Kişi ne kadar çok bilgi sahibi olursa o kadar düşük egoya sahip olur, kendine olan güveni artar. Bunun yanı sıra bireyin alçakgönüllülüğü, kendine olan inancı ve dürüstlüğü de bu keskin çizginin oluşmasında önemli rol oynar. Kendine dürüst davranan, sorumluluğunu üstlendiği işi yapacağına inanan ve konu hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olup hala öğrenme sürecine devam edenler özgüven; kendini kandırmaya ve bilgisizliğini bilgelik olarak tanıtmaya çalışanlar ise ego sahibidir.