..
Yaşamınızda öz güven ile ego arasındaki farkı oluşturan hangi özelliklerinizdir ?

Yazar Rumuzu: selinpala0001
Eser Sıra Numarası: 170218eser11YAŞAMIMIZDAKİ ÖZGÜVEN İLE EGO ARASINDAKİ FARKI OLUŞTURAN HANGİ ÖZELLİKLERİNİZDİR?
          
  Özgüven, kişinin başardığı işler sonucu yeteneklerinin farkına varmasından kaynaklanır. Özgüven sahibi kişiler; bir işi başardıklarında, bunu sürekli dile getirip ilgi çekmeye çalışmaktan ziyade mütevazılığıyla bilinirler. Ego ise, kişinin kendini farklı göstermeye çalışarak, insanlar arasında ilgi odağı olmak istemesi ve bu yolla da, otorite kurmaya çalışmasından kaynaklanır. Ego sahibi kişiler; kendilerinde bulunmayan nitelikleri var gibi gösterip kendilerini tatmin etmeye çalışırlar.
          
  Bu iki kavram tamamen farklı kavramlardır. Şöyle ki; özgüvenli insanlar, çevreyi de olumlu etkiler ve iyi örnek olarak anılırlar. Egoist kişiler ise; sürekli kendilerinden bahseder fakat iyi bir örnek olmayı hiçbir zaman başaramazlar. Bana kalırsa egoizmin altında yatan en büyük sebep, özgüvensizliktir.  Bu kişiler dıştan bakıldığında, herkesten farklıymış gibi görünmek isterler. Bunun sebebi de, bu insanların, özünde kendilerini değersiz hisseden insanlar olmasıdır çünkü elle tutulur hiçbir başarıları yoktur. Dolayısıyla, başkalarını kendilerinden, kendi ‘olmayan’ özellikleri ile küçük görerek bundan kurtulmaya çalışırlar.
           
  Bu iki kavramı birbirinden ayırabileceğimiz en temel notlardan biri de, bahsettiğim gibi,  ‘başarı’ dır. Özgüvenli insanlar, çabalayarak başardıkları işler sonucunda kendilerine güvenmeye başlarlar, yine bu kişiler başarısız olduğu işler sonucunda ise, utanç duygusunu deneyimlerler ve bu durumda da özgüvenleri zedelenebilir. Çünkü onlar için sonuç önemlidir. Egoist kişiler ise;  sürekli kendilerinden bahsederek, her şeyi başarabileceğini söyleyen insanlardır. Fakat bu kişiler sürekli başarısızlığa uğrarlar. Başarısız olduklarında da bunu türlü bahanelerle ört pas etmeye çalışırlar ve başarısızlıklarının sebeplerini hiçbir zaman kendilerinde aramazlar, hata daima başkalarındadır. Başarısızlığın sebebi bilinmeden başarıya ulaşılamayacağı için bu kişiler, başarıyı hiçbir zaman tam anlamıyla elde edemezler. Sonuçta ne demişler; ‘Egolarının peşinde olanlar, açgözlülüğün tutsaklığında yok olurlar, büyük hedefleri olanlar ise tarihe yazılırlar.’

  Özgüvenli kişiler; bahaneci değil,  gerçekçilerdir. Başarı ve başarısızlığın nedeni kendileridir. Daha iyisi için çabalamayı severler ve yapabileceklerini test etmeyi severler. Her şey çabaya bağlıdır. Kimse kendisinden üstün ya da aşağı değildir. Ego ise, insan ilişkilerini olumsuz etkiler ve toplum için kötü örnekler ortaya çıkarabilir. Egoist insanlar için, sonuç ne olursa olsun kendilerinde asla hata yoktur. Kötü sonuçlardan başkaları sorumludur. Fakat iyi bir sonuç elde edilirse de onun sebebi daima kendileridir. Bunu başkalarıyla asla paylaşamazlar ve takım ruhundan anlamazlar. İlgi odağı olmaktan ve başkaları üzerinde otorite kurmaktan son derece keyif alırlar ve eğer başkaları, kendilerinden fazla ilgi görüyorsa bunu çekemezler. Sonuç olarak diyebiliriz ki; ego, insanın kendinden etrafını göremeyecek hale gelmesine yol açar. Ne demiş Mevlana; ‘Egonu yenmeyi başardığın zaman, bütün karanlıklar aydınlığa dönüşecektir.’ Bu aydınlık, insanı bahanelerden kurtarıp, gerçeklerle yüzleştirerek, kendini eleştirebilme kapasitesine sahip olmasını sağlar. Böyle bir kişi de ancak topluma yararlı, iyi örnek olarak anılan, ‘ben’ odaklı olmaktan kurtulan fakat özgüvenli bir kişiliğe sahip biri olabilir.