..
Yaşamınızda öz güven ile ego arasındaki farkı oluşturan hangi özelliklerinizdir ?

Yazar Rumuzu: yıldız1022
Eser Sıra Numarası: 170218eser10


                                                                       EGO MU ÖZ GÜVEN Mİ?

  Şu günlerde ne kadar sık duymaya başladık değil mi? Herkesin dilinde bir “ego” kelimesi! Ama “öz güven” diyen  pek yok. Çünkü öz güvenli insanlar gittikçe azalıyor. Bu durum da egoyu doğuruyor. Öz güveni eksik olanlar egoya sığınıyor, onu kalkan gibi görüyorlar. Egolarının arkasına saklanıyorlar. Halbuki egolarının onlara verdiği zararın farkında bile değillerdir.  Farkında olsalardı eminim öz güvenlerini güçlendirmeye çalışırlardı. Egolu hareketlerinden vazgeçerlerdi.
                
  Öz güven ve ego! Birbirine zıt iki kavram aslında bunlar. Özgüven tecrübeye dayanır. Aslında kendin olmaktır özgüven. Becerilerinin, başarılarının, başarabileceklerinin farkında olmaktır. İnsanın kendisiyle yüzleşebilmesidir. Kendisinin farkına varmasıdır. Mesela ben kendimi tanırım, neyi başarıp neyi başaramayacağımı bilirim. Eğer bir konuda başarısız olursam hemen umutsuzluğa kapılmam. Hatalarımla yüzleşebilirim. Zaten insanlar hatalarıyla yüzleştikleri zaman
                
  Peki ya ego nedir? Öz güvenin, zıt arkadaşıdır, tezat kardeşidir ego. Öz güven sevmez egoyu, ego da onu sevmez. Benlik duygusu, kendini herkesten üstün görünme çabası, beğenilme arzusu egoyu ortaya çıkarır. Egosuna esir insanlar kaygılarında kavrulurlar. Aşağılık duygusu onları sarıp çevrelemiştir;  her olumsuz şeyde başkalarını suçlarlar. Hani onlar “ En iyiler” grubundalar ya .Bu nedenle kendileri suçlu olsa bile bunu dile getirmezler. Ben eğer bir şeyi yanlış yaptıysam onu dile getiririm. Çünkü yanlışlarımla yüzleşebilirim.  Hem bu her insanı olduğu gibi benim de doğruyu bulmamı sağlar. Doğru yolu bulduğumuzda da zaten yaptığımız hatalardan pişman olmayız.                                                                                  
                
  Bazen öyle an gelir egom özgüvenimi bastırabilir. Zaten her insanda olduğu gibi bende de ego vardır. Önemli olan egoyu ortaya çıkarmamaya çalışmak. Güzel bir şey yapınca beğenilmek isterim. Mesela bu bir öz enliği güçlü insan davranışıdır. Ama kendimi hiçbir zaman “en iyi” olarak görmedim. “En iyiler” hiçbir zaman bitmez ki zaten. Aksine kendimi her alanda geliştirmeye çalışırım. Yaptığım işi en iyi şekilde yapmak isterim. En iyi olmak ile en iyisini yapmak arasındaki o ince çizgiyi anlarsak hayatımızı daha stressiz yaşayabiliriz. En iyisi olmak için hırs yaparız. Ama bu hırsımız bizlere çok zarar verir. Tabi ki hırs insana gereklidir. Ancak en iyi olmaya çalışmak insana aşırı hırs yaptırır. Aşırı hırs insana verebilecek en büyük zararı verir.
                
  Öz güven sahibi insanlar işi yaptıktan sonra konuşmasını bilirler. “Acaba diğer insanlar benim hakkımda ne düşünür?” gibi boş kuruntuları yoktur. Kendileriyle yüzleşebilirler ve en önemlisi de yanlış yapmaktan korkmazlar. Ya egolarını tatmin etmeye çalışan egoist insanlar ne yaparlar? Onları yaptıkları pek ilgilendirmez. Aksine bir şey yaptıktan sonra diğer insanların neler düşündüğü onları her şeyden çok ilgilendirir. Bir işi yapmadan konuşmaya başlarlar. Yani ego insana rekabet yaptırır. Zaten insan doğduğu günden beri her zaman sanki bir yarış içindedir; ya çevresiyle ya da kendisiyle. Ama bu yarışı ego ile devam ettiremez. Çünkü insanın en büyük düşmanı kendi egosudur. Bu yarışta ego insana yalnızca zarar verir.
                
  Yanlış yapmaktan korkman. Çünkü biliyorum ki insanın hataları onu doğru şeye ulaştırır. Kimin ne düşündüğünü umursamam. Çünkü yaptığım işlerin yararı da zararı da bana dokunur. Zaten insanların ağzı torba değil ki büzesin. Ben çok büyük bir başarı kazansam da olumsuz şeyler söyleyen olabilir. Başkası olmaya çalışmam. Hem zaten neden başkası olmaya çalışırız ki çoğu zaman? Boşuna kaygı ve kuruntularımız içinde boğuluruz ki? İşte bunu düşünerek kendimiz olmaya çalışalım. Egolarıma yenik düştüğüm anlarda her zaman olumlu düşünmeye çalışırım. Bu da beni rahatlatır ve egoma yenilmem çoğu zaman.

  Egoları zarar verir insana.  Mesela bir insanın egosu tavan yaptıkça yetenekleri ve başarıları da o kadar dibe vurur. Bazıları da var ki egolarını beslerken karakterlerini aç bırakırlar maalesef. Egosu yüksek insanlar bunu “öz güven” olarak tanımlıyorlar. “Benim öz güvenim tam. Ben çok öz güvenliyim.” gibi. Ancak öz güven sahibi bir insan zaten bunu dillendirmez. Her cümlesinde “ben” demez. Hani öz güven demek tecrübe demekti ya. Tecrübeyi yıkamazsın ama ego anında patlar.

Ego ve özgüven birbirinden çok farklı iki kavramdır. Egoist insanlar egolarından sıyrılmayı bilmelidir. Egolarının onlara zarar verdiğini anlamalılar. Albert Einstein’ın bir sözü var: “ Ne kadar çok bilgi o kadar düşük ego, ne kadar az bilgi o kadar yüksek ego.” Bu sözden de anlaşıldığı gibi bilmişlik yapmak egonun beslendiği davranışlardır. Her şeyi bildiğini sana egolu insanları toplumda pek seven olmaz. Egomuza yenilmeyelim. Unutmayalım ki öz güven bizi biz yapar. Ego ise insanlıktan bile çıkarabilir.